Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terd! Veerkracht springt op. De koningin van Bohemen zal terug op haar troon! De vlag met den leeuw en de harten waait....

Als het Keizerleger is afgetrokken, dat Brunswijk vernietigt waant, komen ze tóch, en zonder slag of stoot, over den Main, tóch bij Mansfeit en den Boheemschen koning. En zij komen als vechters voor zijn zaak, al hielp hij hen niet in 't

gevaar.... Hun legers worden tot één, 'n horde Ze trekken

den Elzas in als overweldigers, vrijbuitende rooversin dorpen en steden. Ze ontzien niets en niemand. Maar hun koning houden ze in eere! Frederik heeft een koningstent met gepantserde heüebaardiers tot wachters. Mansfeit en de twaalf van Brunswijk zijn z'n paladijnen.

Tot op een morgen, einde Juli, een gezant van den koning van Groot-Brittanje in het leger komt. Hij is alleen door een page vergezeld en vraagt naar den koning van Bohemen. Mansfeit en Brunswijk laten den troep in rotten treden, om den gezant van Frederik's schoonvader te eeren! Ze 'verwachten bijstand van den Engelschen koning.

Maar niet lang, of Frederik ontbiedt hen in z'n legertent, — en zegt hun, dat hij den raad van den Engelschen koning wil volgen, en dus pogen zal z'n geschil met keizer Ferdinand door onderhandeling te vereffenen. Dus heeft hij verder hun

bijstand en hun leger niet noodig

Schouderophalend keeren de twee den zwakkeling, die zich bepraten het, den rug toe. Eer 't avond is, staat de koningstent leeg.... Frederik met den Brit en den page zijn op weg naar Den Haag.

Dien nacht gaat de koningstent in vlammen op, en rijden Brunswijk's en Mansfelt's gezanten drie kanten uit: naar Tilly, die op weg naar de Palts, langs den Rijn kampeert;

Sluiten