Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen: „je helpen bidden en helpen lijden" maar er bijvoegen: „En zooals jij, de hefde van m'n hart geven, eindeloos en onuitputtelijk aan al wie ze noodig hebben." Want alleen zóó zal hij toch nog kunnen voortleven. □ □ □

In de opkamer vindt hij z'n vader onder de schouw met den hond aan z'n voeten. Heeft hij geslapen in z'n stoel? Hij lijkt uit diepe gedachten naar hem op te zien.

„Ik kom uit het dorp vader."

,,'k Dacht, dat je te bed lag."

,,'k Ben gaan vragen naar Willem Simonz. Ze hebben hem gevat vannacht, 't Is immers weer om 't losgeld te doen. Z'n ouders hebben dat natuurhjk niet meer. Ik dacht, als wij 'ns....

Ik zal zelf alles geven, wat ik heb 't Is niet genoeg. Ik

wil naar den schout gaan."

„Zou jij die vlegels gaan vetmesten met geld?"

„Anders is er niks tegen te doen. 't Is om den priester en die twee oudjes.... Vooral om Kerstmis."

„Kerstmis?"

Elbert is in z'n stoel bij de tafel gezonken en voelt nu eerst, hoe doodmoe hij is. Botst z'n wil tot hefde al aanstonds af op hardheid ? Z'n vader zit daar weer met afgewenden blik, als duurde het gesprek hem reeds te lang. Maar hij zal nu en

wil En het opwellend wee onderdrukkend, gaat hij voort:

,,'k Hoop, vader, dat u zult bijleggen wat tekort schiet, 't Is een goed werk."

,,'t Geld kun je nemen — alles is toch voor jou."

„U moet het met om mij doen."

„Om wien anders."

,,'k Zou denken voor God."

„God — en de schout van Vaassen?"

Sluiten