Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik's huis om hulp ?.... En wat daar binnen ?.... Schromend buigt ze zich over tot het getralied venster van de kelderkeuken, klopt op de ruitjes en tuurt naar de gestalten die onder het witte gewelf bijeenzitten om een tafel.... Daain en z'n gezin. Ze kijken op, en zien haar gezicht zeker even schimmig als zij 't hunne.... tot ze haar naam roept en Daam's dochters haar herkennen, nu ze de mantelkap achterover

»Is een van de heeren op 't huis?" vraagt ze

„laat me dan binnen door het poortje-".... Ze wenken en ze gaat haar weg langs de gevels terug tot op den drempel waarze'teerst stond. Daam doet open.... achter hem dringen" kinderen en vrouwen, vluchtelingen uit Vaassen.... Koeien en schapen staan opeen in het laaggewelfde slachthok

„Natuurlijk zijn de heeren op 't huis in dagen als deze. Maar u, jonkvrouw, hoe durft u langs de wegen ?"

„Die schijnen weer veilig, Daam. En 'k was niet alleen Zweder was bij me in de ar.... Wij durven wel. We zijn gewend aan gevaar. Dat sterkt.... Daam, zou ik heer Marten niet storen?"

„Ik zal u bij hem brengen, jonkvrouw." En hij gaat haar voor de keukens door, langs het steenen trapje naar de hal dan door de zaal de treden op naar het studoor, waar luj haar bezoek aankondigt. Haar naam vindt de echo van twee verwonderde stemmen, en Daam wijkt voor Elbert die met uitgestoken hand op haar toetreedt. „Droomen wé wakend ?"

„Ik vraag 't me ook af," glimlacht Anna, en als ze binnen heer Marten begroet heeft, die haar hoofsch tot neerzitten noodigt, begint ze aanstonds. „Om raad kom ik".... En alles vertelt ze.

,/n Priester op de Laar!" roept heer Marten ongewoon

IS

Sluiten