Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien priesterlijken Veluwnaax, zoo rustig in z'n trouw, niet het begin der vemezenlijking van wat zij hoopt voor de Laar en het land.... allen één.... de vrede van God?

„Aschdag is begonnen," waagt Zweder te prevelen, als de nachtstilte steeds dieper en holler wordt. „Memento homo Gewijde asch hebben we niet, om ons hoofd te bestrooien."

„Maar rouwen en boeten zullen we toch."

,,'t Volk kan morgen weer naar z'n hutten om z'n blijvende

vasten opnieuw te beginnen De Spanjaard is werkelijk

over den IJsel terug, zoo gauw 't gisternacht begon te dooien. Van den Bergh had 'n emmer met ijs in z'n kwartier om den dooi te bespieden. In Zutfen wisten ze alles. En ze lachten om den Spaanschen vastenavond."

„Die óns dezen Aschdag bracht!"

„Voorbereiding tot 'n zalige Paschen."'

Eerst na lang verbreekt Zweder opnieuw het zwijgen, dat dit „zalige Paschen" overwoog. Paree, Domine, paree populo tuo; ne in aecternum irascaris nobis, zegt bij stil. En Anna prevelt door haar tranen heen: Deus, refugium nostrum et virtus. Ze hoopt zooveel

Sluiten