Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streelt de kleurschemerige koelte van z'n trappenhuis. Hij moet niet langer vergeten, dat na den Doop de vrinden komen. Voorzichtig in z'n vredelievendheid heeft de Stadhouder gisteravond in zijn boodschap van den Doop, door raadsheer Dommer aan de Algemeene Staten laten weten, dat er ten hove geen maaltijd zal gegeven worden, daar hij Hunne Hoogmogenden bij de ambassadeurs niet wilde achterstellen, waar 't om eereplaatsen aan den disch gaat. Drinkend en dobbelend hebben zij gelachen om dat afbestellen, en hij, Isendoorn, noodigde met vlotte gulheid het veertiental in de taveerne, tot het maal, dat Hollands toekomstige monarch

z'n officieren onthoudt Verbluft zullen ze staan, over het

onthaal van den Cannenborger

Tevreden is hij de trap op bij de open zaaldeur gekomen, en daar ziet hij belangstellend zijn hofmeester en twee lakeien bezig de tafel aan te rechten, en servetten te plooien tot

dolfijnen, pauwen en sprinkhanen Reeds blinkt zilver

en kristal op het glanzig damast, blauwt het Delftsche porselein, fleurt en geurt het ooft hooggestapeld op de schalen.

ā€˛Vergeet niet de rozen over tafel en vloer, en zet venster en luiken wijd open," beveelt Hendrik in een alles bestrijkend gebaar met z'n rijzweep. En de dienaars buigen en toeven, daar hij nog wat zoekend staat te kijken de zaal in, waar reeds de feeststemming sluimert in de zomermorgen-schaduwen, overbeefd van 't zonlicht, dat, door lindenloover en groene bovenruitjes gezeefd, langs de zoldering speelt.

Z'n oogen en z'n gedachtenschuw brein blijven vol van den kleur- en zonwemel die het stille huis vult, nog in z'n slaapsalet onderal't zorgen voor de kleeage, waarbij z'n handige lijfknecht hem zwijgend helpt. In statie moet hij zijn voor den doopstoet!

Eerst als hij zich in den ebben-omhjsten staanden spiegel

Sluiten