Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nat mee te bombardeeren. Maar 't zijn de omzittenden, die de kleverige kleurige kogels opvangen en ze her en der elkaar toekaatsen, tot ze onverhoeds naar de open vensters beginnen te keilen. En als appel na appel wegvliegt naar de lindenkruinen, stommelen de werpers op om ze na te oogen grissen op de schalen naar voorraad en stooten de wankelige fluiten om, dat de wijn uitstroomt tusschen de rozenslingers over het ammelaken. Lakeien schieten van de credensen toe met de grootere bokalen en drinkschalen, die ze volschenken met den vurigen vin d'Ay.

Droste haalt heel de schaal met perziken, lemoenen en granaatappels van het tafelmidden weg, en tot 'n tros leunen de anderen over hem heen uit het raam, terwijl zes handen tegehjk maargooien,gooien.... Van de straatvlaagt gejoel op, met het belgekhngel, het dreunen en doedelen der kermis

,j4chtmissen!" grimt Van der Nat, nog nijdig met z'n versmaad hed open in de handen.... „Huichelaars! In z'n gezicht vleien ze Oranje, en achter z'n rug hoonen ze hem als n schooier

„Ho!» sust Hendrik. „Wij edelen, gunnen hem geen vorsteneer, dat is al.... We willen geen koning"....

„Ieder z'n eigen oude macht" roept de slappe jonker Van Maeren dieln de Halstraat z'n kwartier boven den barbierswinkel heeft en den tijd zoek brengt met z'n kleerkast en z n wandelingen 't Voorhout op en neer.

„De Stadhouder is de dienaar der Provincies - dus van ons! beweert Kniphuysen, die te oud en om z'n stijf been met met de andere Brunswijker officieren in het Staatsché leger werd overgenomen, maar toch half soldij trekt

„Hoor dat orakel!" blaft Van der Nat hem aan

„Orakel!" Opgehitst gooit Kniphuysen den oranjeappel

16

Sluiten