Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gooit in z'n eigen kamer de koffers vol. Hij beveelt de stalknechts, die met hem over de brug zullen gaan als de vendels er zijn, aanstonds na de onderhandeling op z'n wenk de wagens in te spannen, z'n paard te zadelen. De oude boeren zullen het vee uit den kelder drijven, de lage torenpoort uit, van waar een glooiende smalle stoep naar de brug leidt — heel de dienaarschap en alle vluchtelingen zullen volgen.

En als daar de vendels reeds aanrukken, en zich op het plein splitsen tot de omsingeling, voelt hij een klare kalmte en zich zelf ineens een sterk en doortastend man. Ze hebben de brug laten zakken en zwaaien in de poort de witte vlag. En de aanvoerder van de vendels, die tusschen z'n staf in het midden van het plek het huis stond waar te nemen, heft het rapier, ten teeken dat hij instemt met de bespreking!

Na wat wisseling van voorstellen en antwoorden, stemt Jan van Nassau in de capitulatie tóe. — Het zal geteekend en bezegeld worden: — de ontvolkte Cannenborg tot zijn kwartier, zonder brandstichting of plundering, en vrije uittocht voor de bewoners met pak en zak, tusschen de opgestelde gelederen door. Het Eoo in sauvegarde. Alles zonder

bloedvergieten of kruitverspillen

En reeds rollen de stalknechts de wagens uit, staat Elbert's paard gezadeld; reeds dringen de kelderbewoners door de lage poort en sleepen de mannen de koffers de brug over.

Elbert komt met heer Marten, die geen arm tot steun wilde, maar met z'n stok onzeker tast bij eiken voetstap. Schuw blikt hij naar den aanvoerder der Duitsche vendels die hem groet.... Is dit dan die Jan van Nassau? De vader maakte het paapsche Gelder kettersch, de zoon komt in het kettersche Gelder oorlogen als dienaar der paapsche liga De Cannenborger, die trouw bleef aan het Geloof ondanks

17

Sluiten