Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, Elbert ze beeft gelijk" valt Anna bij. „Staat dan,

uw lenden omgord met waarheid en aangedaan met het harnas der gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het vredes-Evangelie "

„Nee, niet verder," onderbreekt Elbert haar, naar Dijsje ziende, of ik zou zeggen: „Bekleed is ze met de zon als een mantel...."

„O, Elbert, Elbert!" roept Sofie, en ze zien allen van hem naar Eijsje, die het hoofd buigt aan Anna's schouder, oogen dicht in een duizel....

„Je gaat dus mee in de karos?" vraagt Dirk.

„O nee," verweert hij zich tegen de verlokking, de handen heffend. „Vader heeft me noodig Ik zal wachten."

En nu hij zich haastig afwendde en over het binnenplein naar de ziekekamer teruggaat, mijmert hij na: „Wachten en

zien en overvloeien en verwonderd staan " de regels uit

de Imitatio, die hij gisteren op den Cannenborg voorlas.

18

Sluiten