Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg op post staat, terwijl ze zich verdiept in herinnering aan haar vroegsten kindertijd, om zich Hendrik voor te stellen. Maar 't is enkel Elbert's gelijkenis die ze zoekt, en in haar hart . popelt de verwachting, dat ze den gezochte herkennen zal door te voelen, dat het Elbert's broer is.... En ze laat zich van dit zoeken niet afleiden, al wordt het gedrang steeds dichter, nu ze de Sint-Janspoort naderen. Er is in 't vroege geroes'een gedemptheid, of de feeststemming wacht op klank of teeken om op te vlagen. Waar aan de groene grens van den plas, de wervelden zich zacht-glooiend verbreeden naar de stadsgracht, ontwart zich de menigte tot losse groepen, toch alle één kant uit, naar het paviljoen aan 't verschansings-einde opgericht op een hooge batterij.

Statenvlag en Prinsenvlag wapperen aan weerszijden op hooge stangen, en in den schemer onder de tent van kleurige tapijten, flonkert en schittert de stoet der edelvrouwen om Amalia en de koningin van Bohemen heen, waardig in haar troonzetels.... Blij kijken blanke gezichten den morgen in, en van haar fluweelen en brokaten gewaden schijnt met den glans een fijn geritsel-uit te gaan van paarlen en kanten, bij het

gewuif der waaiers, die als groote vlinders wieken

In hetkijken naar het pralend geluk van die vrouwen, vergeet Lijsje voor 't eerst te zoeken naar Elbert's broer, maar Anna zag reeds lang, dat hij niet is tusschen den ruiterstoet, die Amalia's tent flankeert. Stepraedt heeft aandachtig de schitterende kavalieren gadegeslagen en begint ze bij name te noemen. Drie zijn er, om wie heel de stoet zich groepeert. Vóór hun rijkbetreste hengsten staan de zes in blauw en goud gedoste pages met ontbloot hoofd.... 't Is Frederik Hendrik tusschen den koning van Bohamen en den Prins van Denemarken. ... De Stadhouder is wel te kennen aan den zacht-

Sluiten