Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als dopelingen in het hoogkoor, teruggekeerd en voorover ter aarde zingen ze de litanie van alle Heiligen

En naar de heilige Hostie stijgen de smeekingen, naar het Brood voor het leven der wereld, armelijk kleurloos en klem m den stralenden monstrans daar vóór hen, maar zon en ziel van de Kerk, waaruit het leven beeft door de rijzende hjnen van bogen en gewelven; door de rijen der pilarende rondingen en ruimten door, waarin de wijde koele hallen' zich verhezen; door het morgenlicht, dat gezeefd in de bloemkleuren der vensters en in den verwademden wierook, aanstroomt met de luisterende stilte uit beuken en kapellen

Omnes sancti beatorum spirituum ordines - orate pro n o b i s, zingen de neergebogen pnes ers. En onder de baldakijnen tegen de pilaren, uit nissen en altaren schouwen de blanke beelden van patriarchen, profeten en apostelen neer, de monniken en kluizenaars, maagden en martelaars, heel het volk der hemehngen, dat hierbinnen bidt en buiten in poorten en bogen waakt

Orate pro nobis, snikt het op in Anna's hart. Zeis daar met Lijsje, met Dirk en Sofie, geknield op de vloerzerken en ze denkt aan dien verren morgen, toen ze, een kind nog de htame van alle Heiligen bad voor 't laatste kruis in de Veluwsehe bosschen. Nu bidt ze met de priesters, die morgen uitgedreven zullen zijn, en in de kerk, waar de vijanden het hart

WH katSten Plechtigen ««gW"» zang in

JNoord-Nederland mee.

Maar schreien mag ze niet. De Verlosser leeft! Wie heeft

°™at betCr geV°dd dan g^de «

genade verwierf en de verhooring van al haar bidden? Hij

cbe reeds de ziel van haar liefsten terugnam aan Zijn hart, en

ook het laatste zal vervullen van haar aardsche verlangens

Sluiten