Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MEMORIAM

Achter de lage wolken was het rood, Alsof er op den stroom, achter de mist, Het licht stond van een zwaargeladen boot, Die in den nevel van geen weg meer wist.

En in de boomen was een snelle twist En in de landen was de ellende groot. En iedereen wist nu de schat verkwist Van wie in de akker lag zoo stil en dood.

Toen kwamen door de vogellooze lanen

Vrouwen en kindren met hun heete tranen,

En langs de wegen, langs de smalle paden

De legioenen, die voor de ééne baden,

En allen, die zij hulpe had geboden

En wreekten door hun smart die bleeke doode.

Sluiten