Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROEP

Uw oogen zien het land

Van dag aan nacht

Gemoet, waarin de vlam reeds brandt

Die op het donker wacht.

Uw hart is mateloos En ongebluscht.

Uw bleeke schoonheid tooide altoos De bloesem van de lust.

Kom nader tot mijn droom! De teederheid

Is tweelingbloesem aan de schroom: Zij bloeit, nu is het tijd.

Sluiten