Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR EEN ONBEKENDE

Nu zal hij tot uw schoonheid komen Als naar een stille schoone bloem. Die van geen later uur kan droomen En van geen roem.

Dan zult gij op uw bleeke voeten. Zooals een marmer beeld bif nacht Met maan en ster hem wachten moeten, Die op u heeft gewacht.

Hjj nadert u tot aan de bloesem Van uwe schoonheid, tot uw hart. En kust uw mond en proeft de droesem Van uwe smart.

Geen leed zal hem verborgen blijven Van al het lijden van uw ziel. Hfi is de stroom, die weg doet drijven Wat in zijn golven viel.

Hfi is het zuiver, jonge water Waarin gij al uw pijnen wascht, Hij is de zwijger èn de prater En draagt uw last.

Hij is de minnaar van uw leden Die gij hem naakt betrouwen moet. Dan is uw laatste leed geleden Uw laatste lust geboet

Sluiten