Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NU IS HET BEELD....

Nu is het beeld uwre eigenheid, —■ Een duif, die in de stilte koert, Wat mij door bleeke tijden leidt En naar verlangen voert.

Nu zijn uw oogen 't laatste licht Van sterren, waar de nevel wint. Van aangezicht tot aangezicht Heb ik u éér bemind.

Maar mateloos heb ik geboet Van dat ik dong naar uwen peis. De honing, die uw lippen voedt In spijs van 't paradijs.

Stil! Ik heb jaar en dag gestaan Van morgenrood tot morgenrood Tusschen verlangen en een waan, Mij buigend naar den dood.

Een duif, die in de stilte koert, Zóó is uw ziel in de avondrust. Uw hart klopt kalm en onberoerd, Uw mond blijft ongekust.

Sluiten