Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRISIS

Dien nacht werd het verlies of winst. Zij vochten en mijn lijf was buit. En ik, die wist van meest noch minst Zag naar den winnaar uit. '

Totdat mijn oogen al te zwak Zich sloten, zwaar van slaap en loom; Totdat mijn laatste weerstand brak En wegzonk in een droom. v

Toen werd het of een reis mij bracht Als naar een vreemd en ander land, Waar géén mijn komen had verwacht Met uitgestoken hand;

Waar niemand groette en niemand wist Mijn doel, mijn boodschap of mijn last. En waar mij niemand had gemist, Daar werd ik niemands gast.

En om mij gonsde een vreemde taal In klanken waar 'k geen beeld bij vond En toch was 't of —> uit oud verhaal — Ik soms één woord verstond.

En zie <— ik ben allang weerom •— Nu is dat woord mij wel bekend: Als laatst vaarwel en wellekom Waarnaar mijn luistren wendt.

Sluiten