Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ET GROOTE AVONTUUR

Hoe heb ik in hunkrend verlangen Op 't ure der uren gewacht, En opeens de openbaring ontvangen In 't visioen van een droom in de nacht.

Ik zag toen de tocht der gestalten In trek naar het koesterend vuur, In 't kamp van de nacht, hun een halte In hun droom naar 't groote avontuur.

De mannen, de vrouwen, de knapen, De meisjes in tijdlijke rust, Om hun krachten tezamen te rapen Voor 't komende leed van hun lust.

Toen rees uit den kring der gestranden Een man met een angstig gelaat En strekte ten hemel de handen Te zwak voor het uur van de daad.

Ik zag in zijn hongerige oogen Door de koorts van extase vergroot, De wanhoop om armoede en logen Dié dreef naar een roemloozen dood.

Maar hij riep en zijn woord werd tot gille En sneed over 't luisterend kamp, Hij riep om het weten te stillen Dat hem sprak van een zekere ramp:

„Ik ben het, de Groote Verwachte, Ik ben uw Messias, uw Heer, Ik ben uwe ster in de nachten. Uw Herder en moedig Geweer".

Sluiten