Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Verdwaalden, verkommerden, makkers. Het zaad door de zaaiers gezaaid. Wies op in de voren der akkers En werd ook door hen weer gemaaid."

„En 't kaf werd gescheiden van 't koren. En 't koren wordt meel voor uw brood. Zie toe, dat geen korrel verloren Kan gaan voor de spijs in uw nood."

„Ik voel in uw oogen, die branden De pijn van een traan, die niet valt. En diep in de palm uwer handen ' Een kramp, die zich machteloos balt."

„Ik weet, hoe de bloei van de dagen In trossen van geurige pracht, Te hoog voor de macht van uw klagen Verging in den droom van een nacht!'

„Een vogel, die hoog in de luchten Zich droomde de koning van al, Viel neer uit het hoogst zijner vluchten En schreide zijn leed in zijn val,"

„Nu zwalkt hij in vleugellam pogen Op aarde, die laag hij veracht Totdat hij met brekende oogen Sterft in 't visioen van zijn macht."

„Zie, een schip, ha het doel zijner tochten Kwam weder met schatten bevracht: Toen 't bijna de reis had bevochten Verging het..'.. en wee, die het wacht"

Sluiten