Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Mijn arme verdwaalde genooten. Wat heeft uw verlangen verstrikt? Uw waan heeft met woekrende loten De groei van uw droomen verstikt"

„Gaat heen naar de rust van uw woning En win uit uzelven uw roem. Eens proeven uw lippen de honing Gepuurd uit de lieflijkste bloem."

„De daad zij niet u, maar dien ander: Hij roept u: opeens slaat uw uur. Dan vindt ge glimlachend elkander Bij 't schoonste, 't grootste avontuur."

„Dan wijken de nevels der kimmen Voor 't oog, wien de blindheid ontviel. En moeiteloos cirkelt het klimmen Van 't dankende üed van de ziel."

Toen zweeg hij! — En óver vloog weder Met langzame ruischende slag Het uur als een vogel wiens veder Reeds bloosde van 't licht van den dag.

Sluiten