Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van verdiensten mocht hij vrouw en kinderen niet wagen moest hij vrij zijn, moesten geest en handen vrij zijn.' Neen, hi, mocht Thilde het voorstel niet doen om het reeds verkregene, het uitzicht op 'n rustig bestaan in 'n provinciestad, op te geven en zich te storten in het woelipe, wisselvallige artisten-leven in een of ander, desnoods buitenlandsch centrum van Kunst, waar hij kon woekeren met zn gaven, de aandacht op zich vestigen en vooruit komen kon. Hij mocht haar te minder dit voorstel doen omdat zij, ini lieve offervaardigheid, het aannemen zou. nn tocn, Ihilde, t eenvoudige, onschuldige zieltje, zonder veel ontwikkeling, zonder veel menschenkennis of levenservaring was immers geen vrouw voor de milieus, waarin

,. f°,e,ken wiIde' ™de 111 Amsterdam, Thilde in Berhjn of München.... het was ondenkbaar, dat zij er aarden kon. Ze zou zich in die wereldsteden hopeloos rampzalig en verlaten voelen. In haar 'n beetje bekrompen vroomheid zou ze ook de rem zijn bij al z'n willen en streven. Want ja, hij moest 't nu eenmaal hebben van de wereld met haar geschitter en reclame. Achter het r?9^^1 e St Janakerk zou men hem niet opmerken. tJi Ilulde was juist bang voor de wereld. Haar opvoeding en karakter bestemde haar voor de bescheiden taak van brave, plicht-getrouwe, liefdevolle huismoeder - o 't was aandoenlijk mooi en goed ~ maar was ze geschikt voor vrouw van 'n artist, die leven wilde voor z'n kunst ?

Roomde van kunstenaarsroem ?.... Moest hij dari werkelijk die droomen laten varen en zich neerleggen bij 'n alledaagsche, laag-bij-de-grondsche werkelijkheid ? Hij zou moeten kiezen en spoedig. Misschien van avond al. ün och, wat hielp uitstellen? Waarom z'n uitvluchten zoo lang rekken, totdat ze doorzichtig werden? Was 't niet beter in-eens maar te zeggen, nu al, dat hij 't hier

Sluiten