Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dit muffe nest niet kon uithouden, dat hij weg wilde om terug te keeren, wanneer hij carrière had gemaakt, dat hij terug wilde keeren als kunstenaar-van-naam ? Het leek zoo eenvoudig, maar bovenal zoo verstandig om zich eindelijk uit te spreken*....

En nochtans aarzelde hij om het verdriet, dat hij Thilde zou aandoen, Thilde, die hem niet begrijpen zou. Nee, hij had toch niet den moed om het haar te zeggen, zoo zonder eenige feitelijke aanleiding. Hij hoopte nog altijd op 'n gunstige beschikking van het toeval, dat hem n gelegenheid aan de hand zou doen. Want hoe graag zou hij de wreedheid van z'n daad schuiven op 'n samenloop van omstandigheden. Na de van Thilde ontvangen weldaden, haar financieelen steun bij zijn studies, zou men z'n voornemen allicht als 'n daad van schandelijken ondank beschouwen. De fout van het begin wreekte zich. In z'n armoe had hij dankbare genegenheid al te lichtvaardig als liefde beschouwd. Stellig had 't hem de aanvaarding van haar geldelijke hulp gemakkelijk gemaakt.

Had hij toen gehuicheld? Hij geloofde van niet. Want och, hoe onervaren had hij zelf destijds tegenover het leven gestaan, hij, onbemiddelde jongen van eenvoudige ouders, die niets nog van de wereld had gezien, toen hij de liefde had opgewekt van 'n jeugdvriendinnetje met wat fortuin.

Haar belangstelling in z'n musicale prestaties leek hem toen al mee de grootste belooning voor z'n inspanning en het geld, dat ze hem verschafte, geloofde hij den tooversteutel, die hem het wonderrijk van de kunst openen kon. En inderdaad was door Thilde's steun 'n andere wereld voor hem open gegaan. Hij had er de waarde leeren kennen van roem en eer en fortuin, de schittering van weelde en grootheid. Het had hem overweldigd

Sluiten