Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Calviniste. — Plichtbesef had haar de vroeg verweesde Thilde bij zich in huis doen nemen, ofschoon ze, zwaartillend, opzag tegen de verantwoordelijkheid, die zij met de opvoeding van het nichtje op zich laadde. En met gewetensvolle nauwgezetheid had ze zich van de op zich genomen taak gekweten, zorgvol als 'n moeder was ze voor Thilde geweest, maar 'n sfeer van warme innigheid had ze niet vermocht te verwekken in haar stille huis, waarin de jeugd-vroolijkheid van het nichtje welhaast'n dissonant was en ontijdig verstomde. Van tantes stroeven ernst overtoog te spoedig 'n afschaduwing de levenslustige Thilde, die, de wat verzuurde vrouw ter wille, haar bekoorlijke jeugd in oudmodische japonnen versomberde tot de stijve prenterigheid van 'n burgerjuffie en haar natuurlijke blijhartigheid stemde op de afgemeten kalmte van tante. Totdat de verloving met Siegfried Rumpke haar tot zich zelf begon terug te brengen.

Feitelijk was deze verloving haar eerste daad van rebellie tegen tantes steeds in kinderlijke onderworpenheid gevolgde beschikkingen. Want tante's ingenomenheid had deze verhouding geenszins. Het was ondanks de talenten van den jongen man als musicus 'n mesalliance naar haar opvatting.

In het stadje, waarin twintig en nog meer standen vertegenwoordigd waren, hadden de Rumpkes eenige graden lager gestaan in de algemeene achting dan de Ten Holderts. Vader Rumpke, matig gesalarieerd boekhouder aan de Spaarbank, 'n sjofel, mager mannetje had eens de stad verbaasd door z'n huwelijk met de knappe gouvernante van de kinderen van den burgemeester. Maar het huwelijk was 'n algemeen erkende mislukking geworden, ondanks de uitstekende kwaliteiten, die de man en de vrouw ontegenzeggelijk ieder voor zich bezaten. 2

Sluiten