Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplevende, musicale belangstelling onder z'n rechtstreekschen invloed en gebeurtenissen, die samengroeiden tot 'n machtigen drang om te blijven. En vaak ook was 't hem in die dagen, als hij 's avonds door de stille straten van de stad slenterde, langs al die bekende, lieve, oude gevels en dingen, of 'n zachte stem fluisterde van tevredenheid-in-het-bereikbare en rust-in-'t-besef-van-plichtbetrachting. De slenterwandelingen naar z'n kamer, wanneer hij Thilde en tante Cato verlaten had na het gewone, door de sleur versaaide theeuurtje, dat er inmiddels niet genoegehjker op geworden was, rekte hij, om in eenzaam, peinzend gedwaal langs de droomende grachtjes en verlaten buitensingels met zich zelf tot klaarheid te komen. En langzamerhand begon het besluit vaster te staan om te blijven in den werkkring, die, z'n eerzucht niet bevredigde, toen datgene gebeurde, waarvan hij de laatste maanden de wondelijk-vage verwachting in zich omgedragen had en dat hem weer rukte uit z'n moeizaam herwonnen evenwicht.

Het was op 'n Zaterdagavond, kort na het geslaagde concert, dat hij tegen z'n gewoonte, maar meegetroond door van Liemd en omdat Thilde, lichtelijk ongesteld, vroegtijdig naar bed was gegaan, op de sociƫteit kwam en daar 'n kennis uit z'n schooljaren trof.

Aan de ronde klets-tafel bij den open haard zaten bijna alle bezoekers; het biljart en de kaart-tafeltjes, op 'n enkele na, stonden vreemd-verlaten in de ledige ruimte. Doch aan de ronde tafel onder het overvloedige licht, neerplassend uit de veelarmige kroon, daverde en schaterde bijna aanhoudend uitbundig gelach, dat telkens de jolige verhaal-stem van den verteller met zware salvo's

Sluiten