Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Tot laat zat Siegfried dien avond gebogen over het manuscript van Otto van Rode.

Z'n bezoek aan Thilde en tante Cato, als gewoonlijk na het lot, was maar heel kort geweest, al had Thilde, wat bleekjes en door benauwde hoestbuien telkens overvallen, getracht hem over te halen, nog 'n-poosje te bttjyen. Drukke bezigheden voorwendend, was hij na 'n half uurtje weer vertrokken, zonder iets te vertellen van zn thee-drinken bij de familie van Rode of 't voorstel V^-r?S' Hij hadt1voor ^ich zelf reeds uitgemaakt, dat hi] 1 lulde, en stellig tante Cato, niet meer dan strikt noodig was zou mededeelen van z'n relatie met die taruilie. De opmerkingen, die hij daarover al had moeten hooren, maanden hem tot voorzichtigheid. Hij wist nu al wel zoo wat al de bezwaren, die tegen ze bestonden; dat ze erg wereldsch en tamelijk ongodsdienstig waren» dat de meisjes er zeer geavanceerde en vrijzinnige begrippen op na hielden, - nesterige bezwaren en praatjesvan'n kleinzielig provinciestadje, vond hij - en ofschoon hij met van plan was zich daaraan te storen, ergernis wilde nij toch zoo min mogelijk aan Thilde en aan tante geven. En zoolang niets vast stond, alles nog maar bij voorloopige plannen bleef wat betrof het muziekavondje en de samenwerking met van Rode aan de operette, konden de beide vrouwen er buiten gelaten worden. Aan z n schrijftafel, het hoofd in de handen gesteund.

Sluiten