Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordkjop't tooneel vertoond wordt, is mijn operette £:\*:£^?m ^ «d....? Ja, dan staSl Wonk.en 9eriteerd en wijd-beens

woorden, die, door zn bewering in het niet-zoo-bedoeldgrappige te trekken, den ander moesten kalmeerenDoch voor hi, iets zeggen kon, schamperde van Rode meï'n nijdig afwenden van z'n romp :

„Maar natuurlijk, als jij gewetensbezwaren heb, moet je t vooral met doen. Ik zou waarachtig niet graag wiUen"! va?z'n°coSt ??r*' 9fabbelde in ^"zijzakken en stak itZl "v*10? si9are«en, nam er een uit

en stak ze met n bruusk gebaar tusschen z'n lippen Hii was op dit oogenblik weer volkomen de verSejon gen, die met onmiddeUijk z'n zin krijgt. rwende>onbiegfried, met 'n pijnlijk gevoel, of hij 'n standje had gekregen, haastte zich hem tot andere gedachten te brengen

opvatten"1331 l"* ? eVen' 200 mOCt * dat nou opvatten.... je moet me nou niet voor zóo'n broekie

aanzien, hoor. Kom-kom, ben je mal. zóó diep ga^ me al danig geïnspireerd. Als je 'ns luisteren wil?"

Met '„OPï ,dun VieUQel' Zett,e Zich °P het Piano-bankje. Met n schiehjken draai op z'n hakken had van Rode

rasïe^f 6m t0t?eJend' 2'n «e2icht straïend van ver! raste nieuwsgierigheid.

„De ouverture", kondigde Siegfried aan met snaaksche

Sluiten