Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kig met z'n mtbundigen lof, alleen. Maar spoedig was hij terug met zn moeder, Leonie en Victorine

De oude dame gaf Siegfried weer met genadige minzaamheid n hand. „Mn zoon is uit over uw compositie" zei ze prijzend; maar heel haar houding was van *n koele gereserveerdheid nog. De meisjes, na 'n bijna achteloozen groet, bleven op n afstand, nestelden zich samen op den divan, n ondeugenden spotblik - leek Siegfried - in haar overmoedige, donkere oogen, alsof zij zich heimelijk vrooüjk over hem dachten te maken. En weer voelde ni, de verkillende vijandigheid dier vrouwen uit standsvooroordeel besefte, dat zij t ternauwernood goedkeurden, dat Utto zich encanailleerde met hem. den burgerjongen, misschien wel bevooroordeeld-critiesch ook zich gingen plaatsen tegenover z'n werk. 'n Kort oogenblik maakte

hLïïïn lCïUnteri: df'be«* maar opstandig-

bitter tegelijk Doch toen hij zich opnieuw aan den vleugel zette, bedacht hij. dat het niet anders, veeleer erger^u ZSPï ZaTlneeT Zn compositie werd uitgevoerd voor 'n pubhek, dat met minder koelafwachtend zich te luisteren

eTdaf netl ^ We^Van1'n, benden componS tZhfï ei9enL,k wel 2 n nut had' wanneer hij

ach tevoren aan deze stemming wende. Maar de hem overvallende nervositeit redeneerde hij er niet mee weg aarzeling was er in den aanslag der eerste accoorden en 't

Sw!lfnpPa^ matCn VÓOr ^ er weer in was en geheel ach zelf. Echter toen was het ook, of alles rond hem

Tofd°il hC? >efde m 2'n wereld van tonen_

£2t a ?l?taccootd verstorven was en het applaus losbrak, dat hem tot de werkelijkheid terug rie£ Htf

akof 'n k°el ^fdknikje9 achteloos*,

alsof hi dien bnval weinig achtte; het gaf hem dé voldoening van 'n kleine wraaknenüng ove? haar eerï

Sluiten