Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

porcelein, snoepte van de botergele cake, die Leonie hem aangeboden had, rookte Otto's voortreffelijke sigaretten, terwijl hij met *n zekere elegante nonchalance gedoken zat m n chesterfield fauteuil, alsof hij niet anders dan in verfijnd-beschaafde kringen verkeerd had.

fin onderwijl moest hij *t zich zelf bekennen: geestelijk meer verwant aan deze menschen dan aan de ten Helderts voeWe hij zich. Hoe werd hij hier begrepen en hoe kon hi, hier zich uitspreken over alles wat z'n kunst öetrot . maar ook, hoe had hij zich hier toomloos durven laten gaan in zn spel, terwijl hij bij tante Cato vaak met weerzin en alleen op aanhoudend aandringen zich aan de piano zette, omdat hij wist, dat z'n eenvoudig auditorium z'n musicale intenties toch niet volgen kon.

A*?t fïu,ten£Jverflin?en, en * verweet zich zwakjes, dat het beloofde middagbezoek aan z'n meisje er weer bij mschoot. Maar het gaf hem bijna geen gemoedsbezwaren meer. Hij zou Thilde wel aan het verstand brengen, dat, wanneer de fanülie van Rode hem op de

tnJ?200 ^ ft k°n Slaan' omdat "j haar

protectie noodig had. Trouwens, hij was niet in de stemming nu, om in de ouderwetsche, duffe huiskamer van tante Cato te zitten praten over koetjes en kalfjes en over t weer en over kapelaan zus en meneer zoo. Ze moesten het hem heusch niet kwalijk nemen, dat hij de conversatie hier prefereerde. En.... ze zou er 'n beet,e aan moeten wennen, Thilde, dat hij minder tijd w^rlc °n b?teden',nu «ii ^ over z'n ooren in V werk stak en daarbij 'n nieuwe, kostbare vriendschap «?H ^n9eknooP*» di* ook beslag ging leggen op z'n

nu ooft d6UVa?e m^ekav°nd ^ns m de week werd nu ook bepaald, de stukken, die ze zouden instudeeren

Sluiten