Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In die redeneering vond hij steun bij tante Cato, die haar leven lang kerngezond was geweest en elkè ziekte hcht^ telde behalve haar eigen rheumathiek. En ook l lulde vond dokters voorzichtigheid overdreven, al hield ze zich uit louter plichtsbesef aan zn voorschriften, lntusschen kwamen die luchthartige opvattingen Sieafried te stade in zooverre, dat hij zich nu niet verplicht rekende die aandacht aan z'n meisje te schenken, waaraan hi, ach anders niet zou hebben kunnen onttrekken. Want zn tijd was thans kostbaar en vóór alles aan de compositie van z'n operette gewijd. Hij werkte ingespannen en met volle overgave aan het instrumenteeren van de partituur. Al was het honderdmaal amusementskunst, hi, wilde al zn talenten er aan besteden om het tot n waarachtig kunstwerk op te voeren en er zich niet van afmaken met banaliteiten en trucs. Hij wilde

tl k , Cnt!fk fa * werk middellijk den knappen, veel-belovenden musicus zou ontdekken, dien zij zou aansporen om in de toekomst met grootscher arbeid voor den dag te komen.

Voor Thilde en tante Cato had hij natuurlijk niet verborgen kunnen houden, wat hem zoo geheel in oesiag nam. Zij wisten nu van z'n muziekavonden bij

tiïrÏÏSSL** en dat 9 muziek sch-f b* J

Doch bij deze vage mededeeling had hij het gelaten. Met n geheimzinnig lachje had hij elke verdere inlichting omtrent den aard van het werk geweigerd, voor-

w^t' fti, f n Ve^^fmfl moest bliiven- In waarheid waagde hi, het met Thilde op de hoogte te brengen; hu voorzag haar ontstelde afkeuring, vreesde een botsing van zi,n belangen tegen haar gemoedsbezwaren en hij vond H deze moeilijkheid maar één uitweg: haar ten

Sluiten