Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

valsche voosheid van z'n systeemen te doorschouwen.

Van Rode's belezenheid en overtuigend-vlotte redeneeringen hadden hem overbluft; hij mocht uit gehechtheid aan den godsdienst van z'n jeugd diens theorieƫn nog niet bewust aanvaard hebben, ze gistten in z'n denken, begonnen hoe langer hoe meer invloed te oefenen op z'n handelingen. Maar ook financieel had hij boven z'n kracht geleefd.

De weelde bij de van Rode's had hem geprikkeld tot uitgaven, die niet in verhouding stonden tot z'n inkomsten.

Hij was, op voorbeeld van zijn vriend, zich met zorg en bij dure leveranciers gaan kleeden, hij had er den smaak van gekregen om geregeld de sociƫteit te bezoeken en daar te gaan lunchen, wanneer het met z'n lesuren zoo uitkwam, of Otto het hem voorstelde; hij had uit erkentelijkheid voor de genoten vriendschap bij de familie van Rode, bij voorkomende gelegenheden kostbare attenties aan de dames bewezen ... .Echter in deze periode van bezinning sloeg hem de becijfering van wat z'n vlotte leefwijze hem in enkele maanden had gekost met onsteltenis. De nuchtere cijfers schreeuwden hem toe, dat hij op die manier niet voort kon gaan, dat hij naarstig bezig was zich in schulden te steken. In z'n benauwing verweet bij zich nu, dat hij voor dergelijke bedragen was terug geschrikt, toen het gold de uitgave van z'n orkest-werk, terwijl hij zonder aarzelen aan onnoodige dingen belangrijke sommen had vermorst. Het was overduidelijk, dat hij terug moest keeren tot z'n vroeger zuinig, ingetogen leven in nog schrieler berekening, wilde hij geldelijke moeilijkheden voorkomen.

Evenwel, ofschoon de gelegenheid door van Rodes afwezigheid zich daartoe aanbood, kon hij er niet toe

7

Sluiten