Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En geleidelijk maar snel ontaardde de stemming. Er was in het gezelschap iets opzwepend-duivelsch gekomen, dat voortjoeg naar het bacchanaal. Bij den overmoed, dien het succes gegeven had, bij de zinnenprikkeling, die alcohol en spijzen gestadig verscherpten, bestonden geen grenzen meer. Uit verhitte gezichten lodderden en loenschten, lonkten en beloofden benevelde blikken, uitgelaten grappen en lallend gelach gierden uit dubbelzinnigpratende monden, n Zinnenbeneveling als 'n verdwazing scheen zich van 'n ieder meester te maken. En ook Siegfried liet zich meesleuren, meeglijden inde wtzinnige vroolijkheid, zonder verzet, met brandende begeerten in z'n koortsige hersenen.

9

Sluiten