Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Des anderendaags, laat in den morgen, werd hij wakker in z'n kille, eenvoudige hotelkamer met 'n berstende hoofdpijn. Z'n eerste gedachte was, dat hij ontwaakte uit 'n boozen droom. Doch daar zag hij z'n kleeren wanordelijk neergesmeten op 'n stoel en op den grond de verflenste witte rozen, die den vorigen nacht Lilly in z n knoopsgat gestoken had. En alles wat toen gebeurd was, stond plotseling in ontstellende klaarheid voor z n geest. Schaamte en wroeging omnepen als met wringende handen z'n hart. Hij wist zich thans tegenover Thilde 'n eer- en trouwelooze. Niet slechts in gedachten, maar metterdaad. Hij gruwde zóó van zichzelf, dat het bloed in z'n aderen opschokte en met folterend geweld tegen z'n pijnlijke slapen bonsde. Dit was dus het eind geweest van den avond, waarnaar hij met hoopvolle, vaak ook neerslachtige spanning had uitgezien, 'n wilde slemppartij, waar met eer en geweten was gespot, waar hij door drank beneveld, geen weerstand had kunnen bieden aan duivelsche verlokkingskunsten.

Wat had hij gewonnen, maar ook, hoeveel had hij verforen? Hij durfde de rekening niet opmaken, gevoel van diepe lichamelijke en geestelijke ellende, dat hem neerdrukte, zei hem echter hoe oneindig veel meer hij verloren dan gewonnen had. En dat er maar één weg bestond om z'n eer en zielerust te herwinnen: zich terug trekken uit het milieu, waarin hij niet staande kon

Sluiten