Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou begaan, wanneer hij zich onder deze omstandigheden tevreden stelde met terug te keeren tot z'n ouden werkkring. Maar Thilde... zou Thilde zich kunnen aanpassen aan deze leerwijze? Zou zij met haar strenge principes, haar soberen eenvoud en deugdzame huiselijkheid het kunnen, ook al zou ze 't willen? Waarom eigenlijk zag hij maar niet in-eens rustig de waarheid onder de oogen? Thans gingen hun wegen uit elkaar, hij moest de consequentie durven aanvaarden, hij moest z'n geluk durven bereiken ook over dat van anderen, van Thilde zelfs, heen.

Dien ganschen dag bracht bij door in 'n opgewonden stenuning, welke hij kunstmatig ophield met enthousiaste gesprekken en voor zijn doen rijkelijk gebruik van geestrijke dranken, 't Was aan de lunch begonnen met Rijnwijn, vóór het diner had hij met Kalmann en enkele acteurs stevig gebitterd, aan tafel was daarna weer overvloedig wijn geschonken. Defuifstemming zat er bij'n ieder van z'n nieuwe vrienden in en moest worden uitgevierd.

Siegfried vooral, bevrijd van de inspanning der voorbereidingsdagen, liet zich gaan, genoot van de vleierijen en complimentjes, die 'n heele schaar van plots opgedoken bewonderaars hem toezwaaiden, was royaal met z'n rondjes, daar Kalmann enthousiast hem verteld had, dat hij dezen tweeden avond 'n uitverkocht huis had

Toch kwam, vóór hij zich naar den schouwburg begaf, nog 'n ernstige vermaning z'n geweten schokken.

De Tijd bracht 'n waarschuwende bespreking van „die tolle Amerikanerin", 'n veroordeeling zonder voorbehoud van den zedeloozen, geraffineerd-frivolen inhoud der operette, te gevaarlijker, omdat èn tekst èn muziek van het buitengewone talent der auteurs getuigden.

Sluiten