Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tantes bemoeizieke aanwezigheid bevrijd, z'n meisje, 'n Nieuwe, ongekende wereld vol wonderen, waarvoor ze oogen te kort kwam, ging voor haar open. Wel bleek het leven nog 'n bijkans gesloten boek voor haar. Haar naive, onschuldige vragen amuseerden en ontstelden Siegfried te gelijk. Neen, Thilde kon hem niet volgen in de wereld, die reeds de zijne was. Tenzij ze het gif der moderne, genotzuchtige samenleving in haar kinderlijk-reine ziel toeliet. En die verantwoorde├╝jkheid wilde hij niet op zich laden, nooit zou hij haar maag-delijke illusies willen vernietigen, haar het leven toonen als het was, noch in z'n afstootende bestialiteit, noch in de verleide├╝jke lokking van zinnebedwelming en teugelloos genieten.

Maar deed hij 't al niet reeds dezen avond, door haar toe te laten tot de uitvoering van z'n operette, die, hij wist 't twijfelloos tevoren, 'n blos op haar wangen zou jagen van schaamte of opwinding? Kon deze avond, dit binnenleiden in de zwoele sfeer van erotiek niet beslissend zijn over Thildes tot nu toe smetteloos zieleleven. En als haar onbewogen, onschuldige ziel noodlottig op dien prikkel reageerde, als hij verantwoordelijk werd voor het indrinken van het eerste verderf? Was hij dit niet reeds voor zoovele anderen als Thilde, die z'n werk hadden gehoord en gezien en genoten? \

'n Klam zweet perstte hem plots uit heel zn lichaam onder den verpletterenden druk van dit verantwoordelijkheidsbesef. Nooit nog had hij deze mogelijkheid zoo intens doorvoeld als nu z'n schuldloos meisje in blind vertrouwen op z'n eerlijkheid en deugd naast hem voortliep, kind-blij in spanning wat haar deze avond brengen zou.

Sluiten