Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen, die hij meesleurde en losliet, wanneer zij in verdwazing stuurloos geworden waren.

Alleen voor den onervaren Siegfried toonde hij 'n soort vaderlijke zorg. Met z'n koelen, scherpen blik op het leven, resultaat van stormachtige jeugdjaren, overzag hij volkomen het gevaar van Siegfrieds zwakheid. Doch zn vermaningen, die niet steunden op eenige hoogere levensbeschouwing, maar louter van practischen aard waren, overreedden Siegfried geenszins. Met 'n overmoedigen glimlach hoorde deze ze aan, beantwoordde ze hoogstens met eenige vage beloften. Achter z'n tantièmes voelde de fortuinlijke componist zich veilig, al werden er nog zooveel aanslagen op z'n beurs en z'n goeie hart gepleegd. Tenslotte gaf de geraffineerde van Kode, die het teven genoot met de kieskeurigheid van n fijnproever, het op. Het larmoyante van Siegfrieds vriendenkring begon hem te stuiten. Er was geen distinctie in en de . geestigheid, die er opgeld deed, was grove boert, oordeelde de aristocraat. En op 'n goeden dag vertrok hij weer naar z'n bevoorkeurd München. Echter was hij nog getuige geweest van de breuk tusschen Ihilde en Siegfried, die hij onvoorwaardelijk goedkeurde, zonder veel medelijden voor het meisje, dat hij beter op haar plaats achtte ergens in 'n klooster, of meer geschikt voor 'n simpelen, phchtgetrouwen, braven burgerjongen dan voor 'n musicus met 'n schitterende toekomst.

Zonder twijfel had deze opinie Siegfried nog tegenover Ihilde verhard en in zulk 'n stemming viel z'n eerste antwoord op haar brief hem vrij gemakkelijk; zelfs verheugde hij zich er over, dat nu eindelijk en ten laatste de voornaamste band, die hem nog bond aan 't geregelde, ordelijke, burgerlijke bestaan verbroken was.

Sluiten