Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie ik dat gedaan heb. Het spijt me geweldig, dat ik je gestoord heb, hoor. Neem me niét kwalijk. Ik zal weer gaan".

Haar ontstemde toon onthutste hem. „Kom-kom, 't was maar 'n grapje", haastte hij zich te verklaren. „Ik speelde om m'n leed te verzetten, maar nou jij hier bent, is dat niet meer noodig. Je weet toch wel, jij bent op alle uren van de dag welkom.

Maak t je gemakkelijk, zeg "

Hij strekte z'n handen uit om haar mantel aan te vatten. „Om je leed te verzetten?" vorschte ze, haar blik diep in den zijnen, terwijl haar beringde, zachte vingers de knoopen uit de knoopsgaten drukten. „Wat kan zoon gelukskind voor leed hebben?"

„Nou ja, nou ja", ontweek hij nog, „je weet heel

goed ne, Lilly: „des Lebens ungemischte Freude "

Doch tegelijk flitste de vraag door z'n denken, waarom hij 't haar eigenlijk niet zeggen zou, dat het nu definitief uit was tusschen Thilde en hem. In hun dagelijkschen, aldoor vertrouwelijker wordenden omgang hadden ze reeds bijna geen geheimen meer voor eikander. Was hun kameraadschappeüjkheid al niet verdacht bij de vrienden, plaagden ze hem al niet ??? t1^16* voorspellingen? En het was immers zoo: Lilly had Thildes plaats in z'n zieleleven al vrijwel ingenomen. Lilly had er recht op het te weten.

Toen hij, na haar mantel weggehangen te hebben, terugkwam in de kamer, zat ze, volkomen thuis, behagelijk in n fauteuil bij den haard gedoken, het hoofd in de handen gesteund te staren naar het gr^lige spel der vlammen.

„Z,al ik licht maken?" vroeg hij, de hand reeds aan den contactknop.

„Als je blieft niet. De schemerlamp is voldoende. Ik

Sluiten