Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het publiek zal van je eischen, dat je doorgaat in de nchttng, waarin je ze heb meegesleept. Je zou zijn als n gevierde komiek, die 'n tragische rol wil spelen De menschen zullen denken, dat je ze met je ernst voor de gek wil houden, 'n Marche funèbre van jou zullen ze houden voor 'n kostelijke parodie. Jij denkt misschien het pubhek te beheerschen. Beste vriend, het succes heeft je tot z n slaaf gemaakt. Je zal doen wat het van je verlangt .. of het zal niet meer naar je willen luisteren.

Wee, de dolle Amerikaansche heeft al jou betere geesteskinderen al verstikt voor hun geboorte. Ze duldt alleen maar soortgelijken naast zich. Schrijf 'n nieuwe operette en je naam zal opnieuw volle schouwburgen

trekken componeer 'n symfonie, 'n oratorium

enfan het grootsche werk, waarvan je op het conservatorium gedroomd heb en 't pubhek zal zich herinneren, dat jij n luchtige operette geschreven hebt en onmiddellijk sceptisch tegenover je werk gaan staan. Feitelflk onm°8d*|k gemaakt. Je weet toch: ze spelen geen üffenbach of Lehar tusschen Beethoven en Saintoaens of Debussy in".

. ..»Je overdrijft, je overdrijft schromelijk", protesteerde hij. „En ik zal het in de toekomst bewijzen. Ik heb hoogereidealen als artiest.Deze operette wasmaar Spielerei"

„Natuurlijk heb je hoogere idealen. Die hebben we immers allemaal, of ten minste gehad Denk je soms, dat ik met gedroomd heb van hooge kunst, gecombineerd met huiselijk geluk?"

Al sprekend had ze zich opgewonden, haar melodieuse stem klonk soms schor van nervositeit. Over de armleuninq van den breeden fauteuil rekte zich haar soepel Üchaam naar biegfried en in haar oogen straalde de gloed, die hem fascineerde, 'n Kort oogenblik poosde 'n stilte

Sluiten