Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeld kreeg van hun persoonlijkheid, maakte voor Siegfried de indiscretie niet beter. Nochtans berustte hij er in, zooals hij geleidelijk in zooveel was gaan berusten, sinds hij met ziel en lichaam onder de betoovering stond van Lilly. Feitelijk was z'n huwelijk 'n voorzetting van den roes der laatste maanden, met de zelfde jagende onrust en zucht naar overprikkeling. 'n Vredig geluk, zooals hij tijdens z'n verloving met Thilde van het huwelijk wel gehoopt had, werd z'n samenleven met Lilly geenszins. Trouwens, hij had die illusie spoedig opgegeven. Maar de werkelijkheid strookte toch ook aUerminst met z'n veranderde neigingen. Vol grilligheid was die werkelijkheid, en zij bracht hem voortdurend nader tot de ontgoocheling. Want reeds kende hij oogenblikken van verkoeling van de wederzijdsche genegenheid, van twisten zelfs al waren deze nog van korten duur en volgden de meest pathetische verzoeningen. Meer en meer bleek Lilly's karakter vol tegenstrijdigheden, onberekenbaar in ieder opzicht. En dit was als 'n kwaal waarmede ze haar man eveneens infecteerde. Want ook Siegfried raakte hoe langer hoe meer de beheersching over zich zelf kwijt. In z'n wisselende stemmingen wist hi> vaak waarlijk niet meer, wat hij eigenlijk wilde. Hoe meer hij bereikte, hoe onvoldaner hij zich voelde. Het was, of al het zoo vurig begeerde z'n charme verloor, wanneer het eenmaal in z'n bezit kwam. En hij moest wel tot de conclusie komen, dat al het bereikte slechts uiterlijke successen waren, die z'n innerlijk verwarmden noch verrijkten. Tot z'n huwelijk had hem z'n passie en 'n zekere ijdelheid gedreven. Dat de veel bewonderde zangeres zijn gade was geworden gaf in den beginne triumfantelijke voldoening. Want waar hij met z'n mooie, elegante, opvallende jonge vrouw kwam

Sluiten