Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hem voelen? Thilde, had. hij Thilde ongelukkig gemaakt? Hij wist immers dat hij haar nimmer geluk

had kunnen geven was 't daarom maar niet beter

zoo? Z'n geldelijke schuld had hij haar afbetaald. Op dit punt zou niemand hem iets kunnen verwijten. Toch zou iedereen z'n breuk met haar hartgrondig veroordeelen en z'n huwelijk met 'n actrice en boven al het prijsgeven van z'n religie moest voor die allen een gruwel zijn. O, het was wel zeker, hij mocht dan 'n min of meer beroemd artiest zijn geworden, als mensen had hij voor z'n vroegere, soliede, maar weinig ruim denkende kennissen afgedaan.

Onrustig zich schurkend tegen het fluweel van de coup├ębank wrong hij z'n gezicht in z'n aangewenden superieuren glimlach bij de gedachte aan 't misprijzen, dat z'n tegenwoordig gedrag bij z'n oude vrienden moest verwekken.

Doch innerlijk miste hij thans dat bijna weldadig trotsche bewustzijn van onafhankelijkheid, dat hem elke rekenschap van z'n daden deed weigeren tegenover 'n ieder en tegenover zich zelf. Want in dit stadium, nu hij n nieuwe levensfase intrad, voelde hij zich waarlijk weer klein als een beginner en vol twijfel, leek al wat hij in het vaderland had verzameld aan bijval en succes van weinig waarde als 'n niet gangbare pasmunt in den vreemde.

Hij had de beklemmende bewustwording, dat bij daar weer van meet-af aan zou moeten beginnen en strijden om 'n reputatie. Reputatie van operette-componist! 'n Spijtige trek-groefde zich in z'n gezicht. Wat beteekende zoo'n reputatie voor iemand, die zoo hoog had willen streven als hij? Wat beteekende deze lichte, frivole amusementskunst voor iemand, die droomde van machtige musicale scheppingen? O, hij moest tot z'n schaamte

Sluiten