Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorhuiveren! Naar de gewone, burgelijke norm was z'n huwelijksleven reeds 'n mislukking. Onder de omstandigheden, waarin zij verkeerden, het rustelooze tooheélspelersbestaan, was huiselijk geluk buitengesloten. Vredige avonden aan den huiselijken haard na gedane dagtaak waren voor hem niet weggelegd. Maar wat, zoo geestelijk afe artistiek z'n huwelijk 'n mislukking werd! ?

Het hoofd in de handen gesteund, zat hij z'n vrouw aan te staren, zooals ze in den coupéhoek inééngedoken tegenover hem zat in ongracieuse houding. En hij deed het met koel-aSöèche oogen als van 'n onverschilligen vreemde.

Haar gezicht, anders vol geestige bewegelijkheid, doch nu in sluimering verslapt, zonder uitdrukking, vertoonde al sterk den invloed van haar ongeregeld leven. Fijne rtapfejtjfes als barstjes kerfden de huid bij de oogen en rond den even geopenden mond. De frischheid van haar jonge jaren was reeds verdwenen en door geen blanketsel te herstenen. Nauwelijks zes of zeven en twintig jaar was ze al 'n rijpe vrouw met n levenservaring, waaruit Sè tëe meest cynische conclusies trok. O, daarin was ze z'n meerdere en waarschijnlijk zou den ongunstigen invloed willen bWven uitoefenen, dien de loszinnige Amsterdamsche vrienderiSSmg op hem had gehad. Daartegen zou hij op de eersfe plaats moeten strijden. Als 'n dwingende noodzaken^heid voelde hij, dat hun leven op 'n ander niveau moest worden gebraaöi wilde er iels komeir van z'n ernstige plannen. Hij moest de taak, LffÈV op te voeden, aanvaarden. Ook zij moest als kunstenaresse hoogér 'stijgen. Haar stemmiddelen en temperament stelden haar daartoe in staÜt; alleen de geestelijke verdieping ontbrak. Maar o, als ze met hem zoeken wiÉe naar de schattSn, ^ ze nog steflig onbe-

Sluiten