Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wust of verwaarloosd in zich borg! Zeker dit alles zou de taak, die hij zich stelde, onnoemlijk verzwaren, doch met hoeveel enthousiaste offervaardigheid zou hij ze aanvaarden, zoo op deze wijze 'n ideeele samenwerking met zn vrouw verkregen werd!

Doch de illusies waarmee hij in optimistisch gedroom zich weer wat opgemonterd had, werden opnieuw ernstig verstoord door Lilly's houding bij dè visitatie. Als 'n verwend kind, dat geplaagd wordt, stelde ze zich aan. Fruileng en tyranniek was ze tegenover Siegfried, snauwerig-uit-de-hoogte tegenover de douanen, die, geprikkeld n grondig onderzoek instelden in haar omvangrijke bagage!

Haar aanstellerij bracht Siegfried, die toch al nerveus was, buiten zich zelf. In de miezerige, kille douane-loods begeerde hij aUerniinst de nieuwsgierige belangstelling te trekken van het reizend pubhek. 'n Zekere, echt-Hollandsche schroom om door bizarre dingen in het oog te vallen was hem toch altijd wel bijgebleven en 't was voor hem n moeilijke concessie aan z'n vrouw, dat ze zich zoo excentriek bleef kleeden, als ze nu eenmaal gewoon was. Wat vóór z'n trouwen niet zonder charme geweest was, werd in z'n huwelijk vaak 'n reden tot kwalijk verkropte ergernis. En stellig was het dit thans. Want wel verre van te imponeeren, bemerkte hij duidelijk, dat zij vrijwel de risee waren van het publiek, waarvoor zij natuurlijk willekeurige vreemden waren, 't Maakte hem woedend op Lilly, die met overdreven tooneel-gebaren en jammerklachten haar wanhoop uitte over den chaos dien het onderzoek in haar koffers veroorzaakte. En al ontdekten de vorschende Duitsche oogen en handen dan ook niets verdachts en konden ze na het onaangename oponthoud zonder verdere moeite hun plaats in den trein

Sluiten