Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Alle goede voornemens van Siegfried om zich ernstig tot werken te zetten ten spijt, dreigde z'n leven, toen ze eenigszins in München ingeburgerd raakten, 'n voortzetting te worden van het leven in Amsterdam. Van Rode had hen al spoedig in artiestenkringen geïntroduceerd, die niet veel verschilden van de Amsterdamsche; er liepen misschien nog meer excentrieke, wonderlijke individuen onder en de theorieën, die er verkondigd werden, waren nog wat stouter of dolzinniger door het cosmopolitische van het gezelschap. Van Rode had z'n connecties vooral onder de ultra-modernen, onder de schilders, die vooralsnog alleen op de Jury-freie Ausstellung met hun cubistische en futuristische werken het pubhek in 'n vermaakte of geërgerde stemming brachten, al naar het temperament en het kunstgevoel van den beschouwer, — met schrijvers en critici, die in n hemel-bestormend maandschrift „Kaïn" hun nieuwste inzichten op litterair gebied en hun vernietigende beschouwing van de bestaande kunstuitingen den volke verkondigden, musici, die zich adepten noemden van den Vveenschen componist Arnold Schönberg en hun talent openbaarden in chaotische Idankverbeeldingen en schrijnende dissonanten. Het waren allemaal menschen, die, strijdend voor 'n reputatie, zich in anarchistische gedragingen en krachttermen te buiten gingen en die den koel-observeerenden van Rode meer amuseerden dan

Sluiten