Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Dagelijks scherper begon sindsdien zich de scheidingslijn te kerven in de samenleving van Siegfried en Lilly.

Onder den opwekkenden invloed van kapelaan Grabinger had Siegfried zich met koppigen ijver en werkkracht aan het componeeren van 'n omvangrijk symphonisch gedicht gezet, waarvoor de motieven tijdens z'n landelijke zwerftochten waren geconcipieerd. En z'n werk nam hem zoo zeer in beslag, dat hij zich volkomen afzonderde van het clubje artisten, die z'n vrienden en kennissen waren geworden.

Maar naarmate Siegfried zich terugtrok en, omdat hij geen stoornis dulde bij z'n ingespannen arbeid, het in huis steeds stiller en naar z'n vrouws opvatting saaier werd, groeide Lilly's genotzucht. Echter dwong ze Siegfried niet meer mee te doen aan het luie, lanterfanterende leven, omdat ze de noodzakelijkheid van z'n werken inzag. Er zou spoedig geld moeten zijn om dit bestaan van verkwisting vol te houden, heel veel geld, en dat moest komen van de nieuwe operette. In de geruststellende verbeelding, dat Siegfried daarmee bezig was — en hij was diplomatiek genoeg om haar indien waan te versterken — het ze hem alle vrijheid. Maar eischte die ook in ruime mate voor zich zelf. En ook zonder haar man bleek ze zich uitmuntend te kunnen amuseeren. Siegfried verdroot dit nauwelijks meer. Haar afwezigheid gaf hem rust en als hij zich eenzaam voelde,

Sluiten