Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over 'n maandzouden de repetities van „die tolle Amerikanerin' ' beginnen.'nOprechte bekeering eischte echter 'n terugnemen van z'n lichtzinnige, ergerniswekkende compositie.

Dit zou beteekenen 'n verbreken van z'n contract en 'n enorme financieele schade. En juist nu z'n financiën hopeloos ontredderd raakten, leek hem gehoor geven aan kapelaan Grabingers ernstige vermaningen absoluut onmogelijk. En dan was er Lilly, z'n vrouw. Hoe zou hun verhouding worden, als hij voorgoed aan 't losbandige leven den rug toekeerde om 'n ingetogen aan z'n kunst gewijd bestaan te leiden? Zou z'n goede voorbeeld haar doen volgen? Die gedachte deed hem in schamper lachen uitbarsten.

Immers, de illusie, dat hij eenigen invloed op z'n vrouw kon uitoefenen, had hij sedert lang opgegeven. Voor haar was het huwelijk met hem 'n gril geweest, waaraan ze zonder aarzelen had toegegeven, vast besloten de verbintenis weer te verbreken, wanneer ze haar begon te vervelen. Voelde hij die ontknooping eigenlijk niet dagelijks naderen ? En toch, veel meer dan 'n verlossing van 'n bijna onhoudbaar geworden toestand, leek de breuk met Lilly hem 'n ramp. Nog was z'n liefde voor haar sterk; in de perioden van verzoening laaide ze op met het verterende vuur van z'n hartstochtelijk temperament, cijferde hij zich zelf geheel en al voor haar weg, was hij haar slaaf, willigde al haar luimen in, al was hij, zelfs in die passie verdwazing, zich wel bewust, dat zij hem met open oogen naar den afgrond voerde. En nu was het de angst om haar te verliezen, die hem aanzette de innerlijke roepstem te smoren.

Het werd 'n zielestrijd, die boven z'n kracht dreigde te gaan en den weerstand van z'n zenuwen sloopte. Berouw en schaamte over het verleden, angst voor het heden en M

Sluiten