Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toekomst, besluiteloosheid, menschelijk opzicht en bij vlagen, koppige hoogmoed, in dien strijd van gevoelens raakte zn ziel verbijsterd. Hij was uitermate prikkelbaar geworden en niet het minst tegenover z'n vrouw.

Het geringste werd voldoende om hem in driftbuien ra de heftigste verwijten te doen uitvallen. Zij, met haar rustig sarcasme, sarde hem in 'n duivelsch genot om hem met schijnbare onverschilligheid te tergen.

En tegenover z'n klachten over haar spilzucht, haar uithmzigheid, de vrijheden die ze zich met andere mannen veroorloofde, nam ze 'n kwijnende, minachtende houding aan, die hem uitzinnig maakte van woede. De verzoeningen, in het begin van hun huwelijk niet zonder weldadige bekoring, bleven thans steeds langer uit. Dagen kon het duren, vóór ze weer 'n woord met alkender wisselden.

öiegfried zocht dan troost in z'n werk of bij z'n vrind Orabmger. Zonder dien te vinden. Want z'n fel-bewogen zielegesteltenis was 'n ernstig beletsel voor stille, ingespannen, overgegeven arbeid. Het was of z'n zielelijden hem geestelijk machteloos maakte, ,zoodat hij vaak wanhopig omdat het werk niet vlotten wilde, het huis ontliep en doellooze zwerftochten begon, waarvan hij tenslotte doodelijk vermoeid huiswaarts keerde.

En ook bij z'n vrind kon hij met de opbeuring vinden, waarnaar hij snakte. Over z'n huwehjksellende zweeg hij halsstarrig. Ook deze misrekening te erkennen verbood hem zn nog altijd niet overwonnen, hoezeer ook gekneusde hoogmoed. Doch hij putte zich bij hem uit in zwaarwichtige discussies over het bestaan van God, de historische figuur van Christus, over het Joannesevangelie, over allerlei onderwerpen, waarop hij z'n verzet trachtte te steunen.

En waar Lilly haar afleiding zocht hij maakte

Sluiten