Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij besprak 'n taxi en wachtte, zich afzonderend van de anderen. Het binnenstoomen van den trein vervulde hem met 'n zenuwachtige onrust, die trilde in al z'n leden. Alsof hij loerde op 'n prooi, spande hij al z'n zintuigen in om Lilly tusschen de reizigers te ontdekken. En ja, daar zag hij haar, gracieuzer en bekoorlijker leek ze hem dan ooit, terwijl ze uit de coupé stapte. Met 'n paar sprongen was hij bij haar, sloot haar in z'n armen. Er was — hij voelde het — iets overdrevens in z'n hartelijke verwelkoming, iets als 'n demonstratie en ook de manier, waarop hij gearmd met haar over het perron stapte, was zoo innig als in lang niet meer 't geval was geweest, maar hij achtte het 'n goed begin, hij wilde Lilly bewijzen, dat hij waarlijk verheugd was over haar thuiskomt en de vrienden en vereerders toonen, dat hij de eenige was, die recht op haar kon laten gelden en voortaan niemand meer naast zich dulden zou, ook niet voor 'n onschuldige hofmakerij.

Nochtans moest hij toelaten, dat Lilly voor ieder van hen 'n vriendelijk woord en 'n coquet lachje over had. Doch z'n ontstemming daarover bedwong hij, omdat ze tegenover hem toch oneindig veel hartelijker was dan tegenover de anderen.

Zelfs leek ze hem dankbaar, dat hij in de auto haar aan hun laffe complimenten en huldigingen ontvoerde. En opgetogen was ze over de bloemenweelde, die aan haar kamer 'n feestelijken luister gaf. Ook hun feestelijk middagmaal in de knusse vertrouwelijkheid van de kleine eetkamer had al de charme van 'n samenzijn van jonggehuwden.

Inderdaad was Lilly vol waardeering van z'n goede zorgen en een en al beminnelijkheid. Zij vertelde uitvoerig van haar verblijf in Neurenberg, wilde weten hoe Siegfried

Sluiten