Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkander als kwamen ze tot bezinning. Doch toen keerde ze hem den rug toe en vluchtte in haar kamer.

Met 'n plof viel de deur achter haar dicht en het omdraaien van den sleutel aan den binnenkant beduidde Siegfried, dat hun onderhoud voorloopig als afgedaan moest worden beschouwd. Toch bleef hij besluiteloos nog 'n tijdlang dralen, aan 'n bitteren tweestrijd ten prooi. Was hij niet volkomen verantwoord, wanneer hij het bij deze eerste, deerlijk mislukte poging om Lilly voor 'n beter leven te winnen het en kon hij haar niet met 'n gerust hart loslaten, nu ze weigerde hun samenleven tot 'n geoorloofde verhouding te maken? O, zonder zielsverdriet zou hij dit offer niet brengen: want ondanks alles was z'n liefde voor haar niet dood. Hij voelde het maar al te goed, nu hij op 't punt stond haar te verhezen. Maar wat zou er van haar terecht komen, wanneer ze voortaan haar eigen weg ging? Mocht hij doen of haar geestelijk en lichamelijk heil hem niets aanging? Neen, neen. Hij had hier 'n taak te vervullen, 'n geweldig moeilijke taak. Ook al .hield hun leven als man en vrouw op, hij wilde haar natuurlijke- beschermer blijven. Want steun en hulp had ze noodig, Lilly, wilde ze niet ten onder gaan. Och, te weinig had hij dit begrepen, of liever, te verblind door genotzucht en ijdele uiterlijkheid was hij geweest om het in te zien. Samen waren ze dë gevaarlijke helling afgerend. Had zij hem meegesleurd of hij haar? In ieder geval, nu hij aan den rand van den afgrond door Gods genade was tegengehouden, moest hij ook Lilly redden.

Het was 'n plicht en hij wilde die plicht volbrengen. Maar hoe?

Na de eerste grievende teleurstelling was het hem

Sluiten