Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe ik je helpen kan. Als je tenminste geholpen wil worden. En o, hou je niet groot, doe niet of je geen hulp noodig heb ... Ik was gisteravond in het cabaret.... Ik kom ernstig met je praten, Lilly.... je kunt je zelf niet wijs maken, dat je de hulp niet noodig heb van iemand, die het eerlijk met je meent".

„Hè.. . wat, wat zou je dan voor me willen doen? Zou je me kunnen vergeven, wat ik je allemaal aangedaan heb?"

„Over het verleden kom ik niet met je praten. Het gaat nu om je toekomst".

„Maar als je alles van m'n verleden wist, zou je woedend wegloopen Sieg!"

„Nee, al was 't nog zoo vreeselijk, ik wil voorkomen, dat je totaal ten onder gaat, Lilly. Dat acht ik eenvoudig m'n plicht en nu ik je eenmaal gevonden heb en vooral in deze toestand, laat ik je niet meer los. Je moet met dit leven breken Lilly, vóórdat het jou totaal gebroken heeft".

Z'n kalm overredende toon miste z'n uitwerking niet. Ze had zich op 'n nabijen stoel neergeworpen, staarde handen-wringend naar den grond.

„Je komt te laat, Sieg. Ik ben niet meer te helpen. Laat me maar ten onder gaan. Ik ben niet waard, dat je je nog met me inlaat," begon ze te snikken.

Hij zette zich naast haar en nam haar handen in de zijne, haar vermagerde, verwaarloosde handen, met ringen uit 'n bazar.

„Kom-kom", zei hij, „als de nood het hoogst is

hè weet je wel. Want het leven, dat je nu hebt en

dat je krijgen zult, is ondragelijk niet waar?"

„Het is n hel , bekende ze.... „het is om je van kant'te maken .... En ik doe 't, ik doe 't, ga weg ... ik wil je hulp niet", gilde ze op eens uit, als in plotse,

Sluiten