Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze verhalen van bergtochten doorleefden reeds een kortstondig bestaan in dagbladen (Javabode en Locomotief) en week- of maandbladen (Weekblad voor Indie, Taak en Indië Oud en Nieuw).

Toch meende ik, dat velen, die onze Indische vulkanen óók eenmaal beklommen, maar nu aan de warme laaglanden gebonden zijn, of moeten leven in enge kamers, die uitkijken op zonlooze straten, vol motregen en, misschien, al oud en stram zijn geworden, nog eens met mij mede willen leven in de hooge regionen, waaraan zij gewis schoone herinneringen hebben.

Maar ook zij, die nog jong zijn en die aan de roepstem der bergen gehoor willen schenken, wenschen allicht zich tot hun tochten voor te bereiden door te lezen over de ervaringen van een voorganger.

Daarom waardeer ik het ten zeerste, dat de firma Kolff <£ Co. de verspreide beschrijvingen in een welverzorgd boek heeft willen vereenigen en verluchten met platen, die de Heer van der Does naar mijn stereoscopische opnemingen teekende.

DE SCHRIJVER.

Sluiten