Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zwavel hal ers steken dien drempel door; de zwavel vloeit dan uit en stolt tot groote gele brokken, die zij in hun manden laden.

Die manden zijn diep en loopen naar de opening trompetvormig uit. Tot 30 Kilo zwavel wordt in een mandenpaar opgeladen.

Toen ik weer boven op den kraterwand was geklommen, kwam ik juist een vijftal zwavelwinners tegen. Vlug als gemzen daalden ze over de steentrappen de helling af en renden over den zandvloer naar de solfataren. Ik zag ze tusschen de witte rookwolken naar de mondingen gaan, onbevreesd en schijnbaar ongehinderd door de scherpe dampen.

Na enkele oogenblikken zag ik ze groote geele brokken oprapen en in hun manden doen en na enkele minuten reeds piekelden ze hun beide manden over het zandwoestijntje terug en bestegen met rappen tred de rotstrap.

Zoo gaan eiken dag enkele lieden zwavel halen, ook uit de solfatare, die zich aan de westelijke buitenhelling van den krater bevindt. De zwavel brengen ze naar de vlakte, waar ze met luttel gewin verkocht wordt.

Van veel belang is dus die inlihdsche winning niet te achten; bovendien heeft zij een bedenkelijke zijde, n.1. dat het gevaar voor boschbrand vergroot wordt.

Treurig is het om te zien, hoe in de bergwouden brand heeft gewoed; alle stammen zijn zwart geschroeid; het onderhout is weg.

Het zijn niet enkel de zwavelhalers geweest, die de vermoedelijke brandstichters zijn geweest, ook wel de jagers, die in hun grenzenloos egoïsme het onderhout wegbranden om beter de herten onder schot te krijgen.

Wil men het bosch beschermen, en dat is toch van zooveel gewicht, dan zou men zwavelwinning en jacht daarboven streng moeten verbieden.

Gaat het gouvernement over tot eigen winning der zwavel, ook uit het zwavelhoudende gesteente in den krater dan kunnen de zwavelhalers gemakkelijk schadeloos worden "gesteld.

Eenig gevaar zal altijd aan die winning verbonden blijven. Hoort maar wat Heering in '78 zag: „De westelijke wand verheft zich hoog in de lucht en loopt in een stompe spits uit, die als een geweldige kam over den krater heenbuigt. Ijzingwekkend gevaarte, dat mij nog later als een dreigende spookgestalte in den droom verschrikte! Als met zekerheid kan men voorspellen, dat deze overhangende massa te eenigen tijd topzwaar zal worden

Sluiten