Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meetinstrument mee gehad te hebben; maar berouw komt altijd te laat; een banale maar daarom een niet minder ons treffende waarheid, als men weer een keer te meer tot haar erkenning moet komen.

Ik moet mij dus maar vergenoegen met de herinnering, dat het aan die Zuidzijde ongeveer ter hoogte van den voormaligen kraterrand was, dat de fumarolen het sterkst waren en de blokken uitgeworpen werden en dat voorts te dier hoogte aan den voet van de gleuf tusschen ouden en nieuwen prop een inham met solfataren zich vertoonde.

De richting van die gleuf kon ik gelukkig nog op de huisreis uit de spoorcoupé tusschen Solo en Djokja bepalen, door de waarneming, dat ik bij de halte Srowot juist recht door haar heenkeek.

Teruggekeerd dan naar den Paseban stel ik mijn zonnestralingsmeter op en zie, welk een goed geluk, de wolken die over den top strijken, verdwijnen weer en tot den middag kan ik ongestoord metingen van het zonnelicht verrichten en tusschen door mij verlustigen in het schitterende uitzicht of mij overgeven aan den indruk van geweldigheid, welken die rookende stapel van lavaklompen op mij blijft uitoefenen en die mij iets doet begrijpen van de reuzenpersing, waarmee de berg, als in barenswee dit woeste kroost ter wereld brengt. Dat helsche gebroedsel, dat vroeg of laat, ter onverwachter ure, den omwonenden tot schade en verderf zal worden.

Nu liggen ze daar nog stil, maar hoe lang nog?

De schroeiende sulfurwolken, die tusschen hen opstijgen, getuigen werkelijk niet van uitgedoofde vulkanische krachten!

Na een afdaling, die, dank zij de nevelvrije en boomlooze hellingen één jubel van uitzicht was, gingen wij den volgenden morgen den Merbaboe op en wel langs hetzelfde pad, dat eens Junghuhn zich liet kappen. En toen we op den oostelijken top, den 3120 hoogen Prêgadalem overnacht hadden, kon ik, door voortdurende genade van Jupiter Pluvius begunstigd, de afmetingen van den Merapi-prop nauwkeurig meten.

De westelijke prop bleek sinds 1909 een meter of 10 hooger te zijn geworden en de nieuwe oostelijke slakkenhoop had zich al tot een 42 meter boven de oude uit opgewerkt.

En wat zal nu de toekomst brengen?

Sluiten