Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en sterk; alle gelijkelijk worden meegesleurd; niets ontsnapt.

Vragen stellen en ze oplossen zijn twee, vooral hier, waar de moeilijkheden al van te voren zich op den voorgrond stelden. Zouden toch juist de zuurheid en de warmte van het water niet verbieden om met de gewone hulpmiddelen te arbeiden?

Zoo was de gewone kantelthermometer, bij oceaanwerk in zwang, voor mij onbruikbaar, want hij wijst niet hooger dan ± 100° C. aan en ik moest er op bedacht zijn veel hoogere temperaturen te zullen ontmoeten. Bestellen uit Europa van het buitenissige instrument, dat wij noodig zouden hebben, zou onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden gelijkstaan met verschuiving ad calendas graecas oftewel tot Sint Juttemis als de kalveren op het ijs dansen. Bovendien de kantelthermometer geeft slechts de temperatuur op een bepaald punt aan, of als men een aantal van deze thermometers op verschillende afstanden aan de loodingslijn hangt op even zooveel punten, zoodat, om de verdeeling der temperatuur in detail te onderzoeken, men er recht veel aan de lijn zou moeten aanbrengen. Dat zou weldra zoo groote zwaarte geven, dat wij (mijn medewerker dr. Boerema en schr.), die enkel een handlier zouden kunnen gebruiken, daar niet aan konden denken. ré--

Daarom spitsten wij ons brein en bedachten zelf een toestelletje, dat automatisch bij neerlating en ophaling, diepte en temperatuur tegelijkertijd zou opteekenen en op die wijze dus bij elke looding de geheele temperatuurhistorie aan het daglicht zou brengen.

Maar van welk materiaal zou dat instrument gemaakt mogen worden?

Gelukkig had ik in 1914 een flesch kawah-water meegenomen en het materiaal werd ter beproeving eerst in dat water gekookt, alvorens het aan te wenden.

Messing doorstond die proef gelukkig voldoende en de verzilverde plaatjes, waarop de registratie-pen een uiterst fijn lijntje' moest krassen werden wel sterk aangetast, maar bleken toch zulk een lijntje onder die omstandigheden te kunnen opnemen en vasthouden.

Dr. Boerema maakte zelf met groote vaardigheid een tweetal exemplaren van dezen diepwater-thermograaf en gewapend daarmede met nog eenige honderden meters sterk koord en de noodige hulpmiddelen en ge-

Sluiten